Τα πρώτα 10 χρόνια προσφοράς

  • Ενδονοσοκομειακό εθελοντικό έργο στο Γραφείο Υποδοχής Ασθενών του ΕΑΝΠ Μεταξά (συμπλήρωση αιτήσεων πιστοποιητικών και αντιγράφων φακέλλου, πληροφορίες, συνοδεία ασθενών, έκτακτες κλήσεις, παραπομπές κ.α.).
  • Εξωνοσοκομειακό εθελοντικό έργο στον Ξενώνα Φιλοξενίας Συνοδών Ασθενών του ΕΑΝΠ Μεταξά (μέριμνα για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό του χώρου, στήριξη φιλοξενουμένων κ.α.).
  • Εξωτερικές δράσεις για εξυπηρέτηση ασθενών που στερούνται περιβάλλοντος (συνοδεία σε άλλα Διαγνωστικά Κέντρα ή Νοσοκομεία για εξετάσεις, μεταφορά δειγμάτων εξετάσεων, συνοδεία στο λιμάνι, στο αεροδρόμιο κ.α.).
  • Δωρεές για την βελτίωση της ποιότητας παραμονής των ασθενών στο Νοσοκομείο (Τηλεοράσεις, WIFI system για ασύρματη πρόσβαση στο internet νεαρών λευκοπενικών, που παραμένουν στην απομόνωση μεγάλα χρονικά διαστήματα, είδη επείγουσας ανάγκης).

Ο Σύνδεσμος έγινε γέφυρα υλοποίησης για την δωρεά και εγκατάσταση από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» προς το Νοσοκομείο Μεταξά:

  • Συγκροτήματος R/F Bless για την εκτομή μικρών όγκων μαστού και
  • Συγκροτήματος Αξονικής Τομογραφίας

Στα πλαίσια της  ηθικής – υλικής στήριξης απόρων ασθενών χορηγήθηκαν 133.160,13 ευρώ ποσόν το οποίο προήλθε από την υποστήριξη συνδρομών και δωρεών μελών και φίλων.

Στον τομέα της πρόληψης έγινε εξόρμηση ενημέρωσης στο Κορθί της Άνδρου με εξαιρετική απήχηση και αφορούσε στον γυναικολογικό καρκίνο.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας των εθελοντών έγιναν 11 εκπαιδευτικοί κύκλοι και εκπαιδεύτηκαν 103 εθελοντές, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν σε διάφορες δράσεις.