Το «Στάσου κοντά μας» συμμετείχε και στο Εργαστήριο Δικτύωσης με τίτλο: «Ενισχύοντας την κοινωνική καινοτομία και συνοχή στο Δήμο Πειραιά» που διοργανώθηκε από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π), την Τρίτη 30 Νοεμβρίου στον αίθριο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά.

Το εργαστήριο δικτύωσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» που αφορά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων, μέσω της μεθοδολογικής και λειτουργικής ενοποίησης των παρεμβάσεων, του συντονισμού και της παρακολούθησης των δράσεων κοινωνικής συνοχής που συντελούνται στο Δήμο Πειραιά, τόσο από τον ίδιο το Δήμο, όσο και από άλλους φορείς,  κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικούς εταίρους. Στόχος του εργαστηρίου Δικτύωσης είναι η κάλυψη του κενού δικτύωσης των εμπλεκόμενων φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, καθώς και η δημιουργία ενός ισχυρού ΔΙΚΤΥΟΥ κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων στο Πειραιά με τοπικούς  θεσμικούς φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και Δημόσιες Κεντρικές Αρχές, φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, εθελοντικούς συλλόγους / οργανώσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα στον Δήμο Πειραιά, Επαγγελματικές οργανώσεις και  εργοδοτικούς φορείς, τοπικές επιχειρήσεις, απασχολούμενους και εθελοντές στις κοινωνικές δομές της ΚΟΔΕΠ και του Δήμου Πειραιά.

Στο εργαστήριο Δικτύωσης παρουσιάστηκε το όραμα του Δικτύου «ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ», τα οφέλη και οι όροι συμμετοχής των φορέων που θα εμπλακούν στο ΔΙΚΤΥΟ, τα εργαλεία για την αποτελεσματική επικοινωνία των μελών του Δικτύου, καθώς και οι τρόποι προβολής του Δικτύου «ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» και συμμετείχαν φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, σύλλογοι και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.