Η 7η ετήσια έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (Lung Cancer Europe – LuCE) με τίτλο «Προκλήσεις και προτιμήσεις στην πορεία της φροντίδας των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα» έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και οι οικείοι τους λόγω της νόσου.

Η FairLife LCC, ως ενεργό μέλος του LuCE, υποστηρίζει ένθερμα αυτή την πρωτοβουλία και αναλαμβάνει για μια ακόμη χρονιά να διεξάγει την έρευνα στην Ελλάδα.

Συμμετοχή στην έρευνα

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι ανώνυμη. Δε θα ζητηθούν το όνομά σας ή άλλες αναγνωρίσιμες πληροφορίες, και δε θα είστε αναγνωρίσιμοι στα αποτελέσματα της έρευνας.

Τα δεδομένα συλλέγονται μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, με στόχο τη διερεύνηση των εμπειριών των ατόμων με καρκίνο του πνεύμονα στην Ευρώπη και των προτιμήσεών τους σχετικά με τη φροντίδα τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλλουν στην ενημέρωση και την κινητοποίηση για τις αναγκαίες βελτιώσεις που χρειάζονται στην έγκαιρη διάγνωση, στη θεραπεία και στη φροντίδα για τον καρκίνο του πνεύμονα, καθώς και για τις ανισότητες στην περίθαλψη για τον καρκίνο του πνεύμονα στην Ευρώπη.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τον Νοέμβριο. Η έρευνα θα είναι προσβάσιμη για όλους και διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του LuCE https://www.lungcancereurope.eu/.

* Ο LuCE είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός- ομπρέλα που εκπροσωπεί τα άτομα με καρκίνο του πνεύμονα και τους συγγενείς τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επί του παρόντος, ο LuCE εκπροσωπεί περισσότερες από 30 οργανώσεις ασθενών και ΜΚΟ που συνεργάζονται για την κοινότητα του καρκίνου του πνεύμονα.

Η Ομάδα της
FairLife L.C.C.