Συντονισμός: Μαρία Λαβδανίτη, Γιάννος Τουμπής

  •  Ο ρόλος και η συμβολή των ογκολογικών νοσηλευτών στην πρόληψη του καρκίνου Θεοδούλα Αδαμακίδου
  •  PrEvCan: Ευρωπαϊκή καμπάνια για την πρόληψη του καρκίνο Δημήτριος Πρωτόγηρος
  •  Η διατροφή μας ως ασπίδα προστασίας κατά του καρκίνου Στέφανη Αγγελίδου

Σχολιασμός: Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ημέρα και Ώρα: Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023, 17:00 – 18:30

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο πατήστε στο εικονίδιο «LIVE» στο κεντρικό μενού της αρχικής σελίδας του ΕΣΝΕ: www.esne.gr